Wednesday, April 20, 2011

Berkah Utama di Dunia

Jalan Besar Menuju Berkah-Berkah (38)

Maïgala Sutta

No.

Bahasa Pali

Bahasa Indonesia

1.

Asevanà ca bàlànaü

tidak bergaul dengan orang-orang dungu

2.

Panóitàna¤ ca sevanà

bergaul dengan para bijaksana

3.

Påjà ca påjanãyànaü

menghormati mereka yang patut dihormati

4.

Patiråpadesavàso

tempat tinggal di lingkungan yang sesuai

5.

Pubbe ca katapu¤¤ata

telah berbuat jasa kebaikan di masa lalu

6.

Attasammàpaõidhi

pikiran seseorang diarahkan dengan benar

7.

Bahusacca¤

banyak pengetahuan

8.

Bahisuppa¤

keahlian dalam pekerjaan seseorang

9.

Vinayo ca susikkhito

disiplin moral yang telah dipelajari dengan baik

10.

Subhàsità ca yà vàcà

ucapan yang ramah tamah

11.

Màtàpitu upaññhànam

memberi sokongan kepada orang tua

12.

Puttadàrassa saïgaho

menyayangi istri dan anak-anak

13.

Anàkulà ca kammantà

melakukan bisnis yg damai dan bebas masalah (konflik)

14.

Dàna

tindakan memberi (berderma)

15.

Dhammacariyà

perilaku sesuai dengan Dhamma

16.

Nàtakàna¤ ca saïgaho

membantu kerabat-kerabatnya

17.

Anavajjàni kammàni

perbuatan tanpa cela

18.

Arati pàpà

menghindari kejahatan

19.

Virati pàpà

tidak melakukan kejahatan

20.

Majjapànà sa sa¤¤amo

menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan

21.

Appamàdo ca dhammesu

ketekunan dalam melakukan apa yang Dhamma

22.

Gàravo

rasa hormat

23.

Nivàto

kerendahan hati

24.

Santuññhi

kepuasan hati

25.

Kata¤¤utà

berterima kasih

26.

Kàlena dhammasavanam

mendengarkan Dhamma pada waktu yang tepat

27.

Khantã

kesabaran

28.

Sovacassatà

sifat penurut ketika dikoreksi

29.

Samaõànan ca dassanam

bertemu (melihat) para Bhikkhu

30.

Kàlena dhammasàkacchà

berdiskusi tentang Dhamma pada waktu yang tepat

31.

Tapo

pengendalian diri yang giat

32.

Brahmacariyà

kehidupan suci dan tanpa noda

33.

Ariyasaccàna dassanaü

pandangan terang tentang Empat Kebenaran Mulia

34.

Nibbàna sacchikiriyà

merealisasi Nibbana

35.

Phuññhassa lokadhammehi

cittaü yassa na kampati

pikiran yg tidak tergoyahkan

oleh pasang surut kehidupan

36.

Asokaü

kebebasan dari duka

37.

Virajaü

kebebasan dari noda hawa nafsu

38.

Khemaü

perlindungan sempurna

Sumber:

· Buku “Bersahabat dengan Sutta dan Berkah-Berkah Tertinggi dalam Kehidupan”, John T. Bullitt dan Dr. R.L. Soni, Penerbit: Vijjakumara, Cetakan Pertama (Maret 2010), Hal 101-103

· Dedicated by Aji Nugroho, S.Ag. (http://www.masterluyut.blogspot.com) Tuesday, October 26, 2010 - 8:31 AM